Privacybeleid

Ease Camp vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met deze privacy verklaring informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?
  In deze privacy verklaring beschrijft Ease Camp bv (hierna: “Ease Camp” of “wij”) hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat.
 2. Wat is een persoonsgegeven?
  Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of Ease Camp beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren.
 3. Persoonsgegevens die wij verwerken
  Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons maar ook wanneer je gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw interesses en voorkeuren.
 4. Aan ons verstrekte gegevens
  Als je met Ease Camp een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van jou nodig:
  • naam en adres;
  • contactgegevens als telefoonnummer(s), e-mailadres(sen);
  • geboortedatum;
  • kopie paspoort en rijbewijs waarbij BSN nummer doorgestreept mag zijn. Geadviseerd wordt om op die kopie te schrijven: “kopie”, voor wie (“Ease Camp”), welke doel (“huur) en de datum.
 5. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen
  De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
  1. Toestemming
  2. Uitvoering van een overeenkomst met jou
  3. Wettelijke verplichting
  4. Vervulling van een taak van algemeen belang
  5. Gerechtvaardigd belang van Ease Camp of een derde
  Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.
 6. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens
  Ease Camp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.
  • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie
  • Het afhandelen van de overeenkomsten (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling
  • Het bieden van klantenservice inclusief het afhandelen van klachten en verzoeken
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten
 7. Delen met derden
  Ease Camp deelt jouw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen.
  • als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken
  • als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders
  • met partijen die Ease Camp assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants en (juridisch) adviseurs)
 8. Hoe lang wij gegevens bewaren
  Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als jij klant bent bij Ease Camp of interesse blijft tonen in de diensten van Ease Camp, wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.
 9. In kaart brengen websitebezoek
  Wanneer je onze website of communicatiediensten (zoals e-mail) bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel de gebruikerservaring te verbeteren. De website www.ease-camp.nl is voorzien van een script welke met Google Analytics gelezen kan worden. De bewaartermijn is maximaal 2 jaar.
 10. Jouw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken
  Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd en aan wie wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kun je contact met ons opnemen.
  Naast het recht op inzage heb je met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens de volgende rechten:
  • het recht om jouw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van jouw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
  • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • het recht om jouw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
  • het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
  • het recht op beperking van de jou betreffende verwerking;
  • het recht op dataportabiliteit;
  • het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
  • het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Ease Camp of een derde (afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden).
  Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van jouw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.
 11. Beveiliging en bescherming van gegevens
  Ease Camp past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Ease Camp heeft technische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.
 12. Contact
  Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy verklaring kun je contact opnemen met:
  Ease Camp
  W.v. Vegtenplantsoen 7
  2396 VK Koudekerk aan den Rijn
  Tel. 06-2881 7618
  Email: info@ease-camp.nl
 13. Wijzigingen
  De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy verklaring aan te passen. Je zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In dit privacy verklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.
  Deze verklaring is voor het laatst herzien op 24 mei 2018.

Bedankt voor uw aanmelding

We zullen u per email op de hoogte houden voor de verdere details van de borrel ter gelegenheid van ons 10-jarig jubilium. We hebben er al zin in!

 

Vriendelijke groet,

Menne Zaalberg

Ease Camp

Inventaris standaard aanwezig

Mandje in koelkast 1
Teiltje in wasbak 1
Levelers (om camper waterpas te zetten, set van 2) 1
Veiligheidshesjes 4
Schuimblusser 2 liter 1
Blusdeken 1
EHBO doos 1
CampingGaz gastank 907 1
Buitentafel (in schuifdeur) 1
Buitenstoelen (in achterklep) 2
Verloopsnoer CEE-contra 1
Buitenkabel 30m CEE 1
Parkeerschijf 1
Gordijntjes li + re zijruiten voor 1
Gevarendriehoek 1
Veiligheidshamer auto 1
Sleutels: auto met AB + watertank 1
Opdek matras beneden bed 1
Luifelsinger 1

Inventaris als optie beschikbaar

Kookpan 18cm 1
Koekenpan 20cm 1
Braadpan 24cm, BK 1
Pannen onderzetters 3
Schaal 2.0l met deksel, Mepal 1
Eetborden, Mepal 4
Soep/desert kommen, Mepal 4
Thee/koffie glazen 4
Drinkglas 4
Kelnersmes 1
Lepels 4
Messen 4
Vorken 4
Opschep-lepel 1
Toe-lepeltjes 4
Pol-lepel 1
Broodmes 1
Aardappelschilmesje 1
Afwasteiltje 1

 

Inschrijven nieuwsbrief

delen